Inovovaný přístroj ThermoTK

Vysokofrekvenční termoterapie – ThermoTK New Generation – přístroj pracuje v kapacitivním nebo resistivním provozu, poskytuje různé formy aplikací, umožňuje „handsfree“ režim a  obsahuje terapeutické navigace