Servis

V souvislosti s platností nového zákona o zdravotnických prostředcích č.268/2014 si dovolujeme sdělit tyto informace:

Záruka na přístroje Zimmer MedizinSysteme – 2 roky.V případě záruční poruchy,při níž nejsme schopni opravit zařízení na místě,poskytujeme náhradní přístroj.

Přístroje Zimmer MedizinSysteme nesou označení CE podle směrnice EU o zdravotnických prostředcích 93/42/EHS.

Přístroje Zimmer MedizinSysteme byly v roce 2016 registrovány a notifikovány SUKLem.

Výrobcem byl stanoven interval pro provedení periodické bezpečnostně technické kontroly (BTK) – 1 rok.

Veškeré servisní výkony provádí autorizovaný servis pověřený firmou Zimmer MedizinSysteme, který splňuje všechny zákonné požadavky a je vybaven originálními náhradními díly. Neneseme odpovědnost za výkony provedené neautorizovaným servisem.

Při zakoupení přístrojů určíme termín 1.servisní prohlídky, náš autorizovaný servis Vás vždy sám vyzve a upozorní na tento termín a BTK po dohodě provede.